Công ty CP Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL-VNSTEEL

Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: (0251) 3 836.661


Fax: (0251) 3 836 726


Email: vingal@vingal.com

Website: www.vingal.com ;
               www.vingal.vn;
               www.vingal.com.vn;     

Hotline :

1. Ông Lâm Thế Kiên -TP Kinh Doanh.

    Số Phone : 0918 058070

2. Ông Đặng Trần Vinh - PTP.KD 

    Số Phone : 0938 397978 

3. Ông Đặng Thành Trung - PTP.KD   

    Số Phone : 0913 609979

 


Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các dịch vụ sản phẩm VINGAL, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 

Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II,P Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: (0251) 3 836 661 - Fax: (0251) 3 836 726 - Email: vingal @vingal.com

Hotline:   0918.058 070 (Ông Lâm Thế Kiên – TP Kinh doanh) 

               0938.397 978 (Ông Đặng Trần Vinh – Phó TP Kinh doanh) 

               0913.609 979 (Ông Đặng Thành Trung – Phó TP Kinh doanh) 

 Copyright ©  VINGAL -VNSTEEL Industries JSC., All rights reserved.Designed by Canh Cam