Hình thành và phát triểnNăm 1995
Ngày 30/06/1995, Công ty liên doanh sản xuất sản phẩm mạ Vingal được thành lập, là một liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Delta (Úc) và Công ty TNHH Thép Việt.

Năm 2008
Ngày 30/01/2008, Tổng Công ty Thép Việt Nam mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Delta (Úc)Năm 2012
Ngày 01/08/2012, chuyển đổi thành Công ty CP SX sản phẩm Mạ Vingal.

Năm 2016
Ngày 28/04/2016 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Vingal-Vnsteel 

Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II,P Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: (0251) 3 836 661 - Fax: (0251) 3 836 726 - Email: vingal @vingal.com

Hotline:   0918.058 070 (Ông Lâm Thế Kiên – TP Kinh doanh) 

               0938.397 978 (Ông Đặng Trần Vinh – Phó TP Kinh doanh) 

               0913.609 979 (Ông Đặng Thành Trung – Phó TP Kinh doanh) 

 Copyright ©  VINGAL -VNSTEEL Industries JSC., All rights reserved.Designed by Canh Cam